Andrahand

Önskar du hyra ut din lägenhet, skicka ett mail till styrelsen och be om lov. Meddela från när du vill hyra ut. Föreningen har en generös inställning till andrahandsuthyrning.

En avgift på 10% av årets prisbasbelopp tas ut av bostadsrättsinnehavaren om man vill hyra ut i andra hand. Avgiften tas ut månadsvis under tiden du hyr ut, ca 395 kr i månaden. Avgiften läggs på din avi. Vid frågor om avgiften kontakta Nabo.se

OBS! Den som hyr i andrahand får ej klistra sitt namn på namntavlorna i entrén på eget bevåg då detta kan skada namntavlorna. Namnet får endast sättas på dörren, det räcker för brevbäraren. Kontakta fastighetsskötaren för att få en till namnskylt med andrahandshyresgästens namn.

Som bostadsrättsinnehavare är du fortfarande ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under uthyrningsperioden och du riskerar att bli uppsagd om din hyresgäst missköter sig. Vi råder dig därför till att göra en grundlig kontroll av den du ämnar hyra ut till genom att begära referenser (som du givetvis kontrollerar) och göra en kreditprövning. Ring till kronofogden och kolla att den du hyr ut till inte har ett skuldsaldo.

Eftersom du som BR-innehavare fortsatt är ansvarig för lägenheten så måste du kontakta ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och informera dem om din uthyrning och att detta är godkänt av dem.

Det är BR-innehavarens ansvar att korrekt hyresavtal upprättas mellan BR-innehavare och andrahandshyresgäst.

Det är BR-innehavarens ansvar att månadsavgiften betalas i tid.

Hyressättningen är en sak mellan dig och din hyresgäst.