Ventilation

OBS!! Ta aldrig bort frånluften från kök eller badrum, dvs bygg inte igen frånluften!

OBS! Byt fettfilter och kolfilter i din köksfläkt var 6:e månad.

Ventilationen skiljer sig åt mellan våra hus och det är mycket viktigt att nedanstående information följs så ventilationen fungerar som den ska.

Brevvägen 1, 3, 5 endast kolfilter fläkt får installeras, spisfläkten får alltså inte kopplas på ventilationskanalen. Separat frånluftsdon ska finnas i kök.

Brevvägen 7, 9 spisfläkt utan motor får vara ansluten till ventilationskanalen. Dvs spisfläkten skall vara med självdrag så att luft hela tiden kan passera, Spisfläkten är en del av ventilationen. Kolfilterfläkt får också installeras men då ska separat frånluft finnas i köket.