Ventilation

Ventilationen skiljer sig åt mellan våra hus och det är mycket viktigt att nedanstående information följs så ventilationen fungerar som den ska.

Kolla regelbundet att din ventilation fungerar i lägenhet och badrum. Det är väldigt viktigt för att undvika mögel m.m.  Känn med handen att det suger luft och testa din ventilation regelbundet genom att sätta en bit toalettpapper över ventilationen, suger inte pappret fast så är trycket för lågt, kontakta då fastighetsskötaren.

  • Ta aldrig bort frånluften från kök eller badrum, dvs bygg inte igen
  • frånluften!Byt fettfilter och kolfilter i din köksfläkt var 6:e månad.

Brevvägen 1, 3, 5
Endast kolfilterfläkt får installeras, spisfläkten får alltså inte kopplas på ventilationskanalen. Separat frånluftsdon ska finnas i kök.

Brevvägen 7, 9
spisfläkt utan motor får vara ansluten till ventilationskanalen. Dvs spisfläkten skall vara med självdrag så att luft hela tiden kan passera, Spisfläkten är en del av ventilationen. Kolfilterfläkt får också installeras men då ska separat frånluft finnas i köket.

Problem med min ventilationen
Kolla regelbundet att din ventilation fungerar i lägenhet och badrum. Känn med handen att det suger luft och testa din ventilation genom att sätta en bit toalettpapper över ventilationen; suger inte pappret fast så är trycket för lågt. Kontakta fastighetsskötaren om ventilationen inte fungerar.

Byte av kolfilter och fettfilter i köksfläkt
Du ska med jämna mellanrum (ungefär var tredje månad) ta loss fettfiltret och rengöra det i diskmaskinen eller för hand. Kolfiltret skall bytas vid behov, rekommenderat vart tredje år. Reservdelar som kolfilter och fettfilter går att köpa på exempelvis Reservex.