Renovera

Jag ska börja renovera min lägenhet. Mellan vilka tider är det tillåtet att borra och hamra?
Renovering/reparationsarbeten med borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:
Vardagar kl 08.00 – 17.00
Lördag, söndag, helgdagar kl 11.00 – 17.00

Var mycket försiktig när du borrar i väggarna. Använd alltid en mätare som indikerar rör och el i väggarna innan du borrar!

VAR RÄDD OM VÅRA TRAPPHUS OCH HISSAR! ANVÄND SKYDDSPAPP!
Alla ombyggnationer du gör i din bostad som innefattar arbeten på el och vatten får bara utföras av godkända rörmokare och elektriker. Rivning av väggar måste godkännas av styrelsen.

Ny spisfläkt? Läs detta först!: http://brfbrevladan3.se/ventilation/

Comhem uttag eller ledningar till comhem uttag får aldrig tas bort. Ledningar från Server skåpet i hallen till uttag i lägenheten och själva uttagen får tas bort men ta aldrig bort server skåpet i hallen, utrustningen ägs av Telia.

Kolla regelbundet att din ventilation fungerar i lägenhet och badrum. Det är väldigt viktigt för att undvika mögel m.m.  Känn med handen att det suger luft och testa din ventilation regelbundet genom att sätta en bit toalettpapper över ventilationen, suger inte pappret fast så är trycket för lågt, kontakta då fastighetsskötaren.