Underhåll

Vilka renoveringar är utförda?

2021 Stamspolning samtliga hus

2020 Relining spillvattenledningar bottenplattor samtliga hus.

2019 Reparation skorstenar.

2018 Trädgårdsrenovering.

2017 Rensning av ventilations kanaler samtliga hus med kartering.
2017 OVK besiktning ventilation godkänd alla fastigheter.
2017 Nya hissar i samtliga hus.
2016 Avveckling av samtliga skyddsrum alla fastigheter.
2016 Kontroll av rökluckor med service och rensning av dessa.
2016 Nya tvättmaskiner i Brevvägen 5, 7 & 9.
2016 Räcken till entréer och källare slipas och målas.
2016 Nya parkeringsplatser.
2016 Tilläggsisolering på alla vindar.
2016 Nya 3-glas fönster i samtliga fastigheter, med bullerdämpande rutor och ventilation.
2015 Entrétak slipas, oljas och målas på samtliga hus.
2015 LED-belysning vid entréer.
2015 Ny pump i undercentral för cirkulation av varmvatten.
2015 Nya balkonger.
2015 Sju parkeringsplatser uppförs på förenings mark.
2014 Nya hängrännor till samtliga hus och med kompletterande fasadlagningar.
2014 Ny LED-belysning trapphus Brevvägen 1, 3, 5.
2013 Ny LED-belysning trapphus Brevvägen 7, 9.
2013 Ommålning av trapphusen Brevvägen 1, 3, 5.
2013 Ommålning av tvättstugor  Brevvägen 1, 3, 5.
2013 Nya tvättmaskiner och torktumlare i samtliga tvättstugor.
2013 Stamspolning av köks- och badrumsstammar i samtliga fastigheter.
2012 Installation av portkoder.
2011 Ny undercentral för fjärrvärme.
2011 Byte av yttertak på samtliga fastigheter.
2009 Stambyte och nya elstigar Brevvägen 1, 3, 5.
2004 Renovering tvättstugor Brevvägen 7, 9.
2004 Ommålning trapphus Brevvägen 7, 9.
2004 Stambyte och nya elstigar Brevvägen 7, 9.