Parkering

Föreningen har 10 parkeringsplatser. 

  • För att ställa dig i kön för att få en parkeringsplats, kontakta styrelsen. Nabo hanterar kön.
  • Kostnad 700 kr/månad.
  • Avier sköts av Nabo AB Tel: 010 288 00 00.
  • Parkeringsplats följer ej med till köpare utan återgår till kön vid försäljning av bostad.
  • Andrahandshyresgäster kan ej stå i kön, ägaren till lägenheten kan däremot teckna sig för en parkeringsplats.
  • Parkeringsplatser plogas ej vintertid.
  • Vid överträdelse kontakta styrelsen för åtgärd.
  • Parkering får ej hyras ut i andrahand.
  • Släp, husbil, husvagn får ej parkeras endast personbil/mc tillåten.

OBS! Stå aldrig på service-parkeringen, en är endast till för fastighetsskötaren och servicebilar som kan komma dygnet runt i akuta ärenden.