Parkering

Föreningen har i dagsläget 10 bilplatser.
Kostnad bilplats 700 kr / månad.
Anmäl intresse till info@brfbrevladan3.se
Styrelsen sköter kön.
Avier sköts av Nabo AB Tel: 010 – 288 00 00.

Parkeringsplats följer ej med till köpare utan återgår till kön vid försäljning av bostad.
Andrahandshyresgäster kan ej stå i kön, ägaren till lägenheten kan däremot teckna sig för en parkeringsplats.
Parkeringsplatser plogas ej vintertid.
Vid överträdelse kontakta styrelsen för åtgärd.

Parkering får ej hyras ut i andrahand.

OBS! Släp, husbil, husvagn får ej parkeras endast personbil/mc tillåten.

OBS! Stå aldrig på service bil platsen den är endast till för fastighetsskötaren och servicebilar som kan komma dygnet runt i akuta ärenden!