Lediga lokaler

Föreningen har ett antal förråd och lokaler i fastigheterna som går att hyra. Lokaler och förråd kan även hyras ut till utomstående företag och privatpersoner. Vid intresse kontakta styrelsen via info@brfbrevladan3.se

För frågor om avier kontakta Nabo AB Tel: 010 – 288 00 00.

Du som hyr ett förråd eller lokal av föreningen får utan tillstånd från styrelsen måla golv, väggar och tak, dock på egen bekostnad.

Du kan fortsätta hyra förrådet även om du flyttar, meddela styrelsen om du önskar detta.