Säkerhet

Brandskydd
Föreningen bedriver aktivt brandskyddsarbete så det är viktigt att du som medlem/hyresgäst följer nedanstående utan undantag. Överträdelse kan beivras.

 • Det är ej tillåtet att ställa saker i trappuppgångar och källare, detta gäller även barnvagnar samt cyklar. Använd barnvagns- och cykelrum i källare för dessa.
 • Brandfarliga föremål, såsom bensin, gasol, bildäck m.m., får inte förvaras i förråd.
 • I händelse av brand och rökfyllt trapphus ska du stanna i lägenheten med stängd dörr och påkalla uppmärksamhet från fönster och balkong för hjälp, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus – det är förenat med livsfara.
 • Varje lägenhet, bostadsrätt som hyresrätt, ska ha en fungerande brandvarnare.
 • I varje fastighet ska det finnas en brandvarnare i trapphus, källare och tvättstuga. Hjälp till att anmäla om dessa saknas eller inte fungerar till fastighetsskötaren i alla tvättstugor finns även en pulversläckare.
 • Vi rekommenderar att alla har en brandfilt och en brandsläckare hemma.
 • Vid brand, ring genast 112! Mer information finns att läsa här.

Vattenskydd

 • Använd aquastop på diskmaskinens vattenslang. Brunna VVS kan hjälpa dig att installera en sådan.
 • Använd aldrig diskmaskinen eller tvättmaskinen när du inte är hemma!
 • När disk- eller tvättmaskin inte används ska huvudbrytaren för vattnet vara i avstängt läge på kranen.
 • Under diskmaskin och kylskåp skall läckageskydd alltid användas.
 • Arbete på vatten i lägenheten måste alltid utföras av godkänd entreprenör för vatten. Använd endast certifierade företag vid VVS-arbeten för att din försäkring skall gälla vid en olycka.
 • Installera endast kranar i badrum och kök som tål och är godkända för vattentrycket i flerfamiljsbostadshus.

Inbrottsskydd
Tillsammans kan vi hjälpas åt genom att hålla koll på våra fastigheter och personer som rör sig i dem och på vår mark. Fråga gärna om det är nåt du kan hjälpa till med om du ser en okänd person i  fastigheten. Rapportera trasiga lås, dörrar samt portkoder till fastighetsskötare.

Brandvarnare
Alla lägenheter ska ha en brandvarnare. Föreningen står för kostnaden för hyreslägenheterna. Alla medlemmar och hyresgäster bör också ha en 2 kg pulverbrandsläckare hemma.

Testa din brandvarnare regelbundet. Batterier köper boende själva.

Läs gärna mer här.

En närboende granne stör dig
Försök att först och främst tala med vederbörande och informera om ordningsreglerna som finns uppsatta i trappen. Fortsätter störningarna så kontakta fastighetsskötaren för vidare hjälp. Om du skall ha en festlig tillställning så meddela gärna dina grannar detta i förväg genom att sätta upp en lapp i trappen med ditt telefonnummer. Om du kommer hem sent på natten så smäll inte i entredörren eller klampa i trappen. Du är även ansvarig för dina besökares uppträdande.