Säkerhet

Brandskydd

Föreningen bedriver aktivt brandskyddsarbete så det är viktigt att du som medlem/hyresgäst följer nedanstående utan undantag. Överträdelse kan beivras.

  • Förbjudet att ställa saker i trappuppgångar och källare detta gäller även barnvagnar/cyklar använd barnvagns och cykelrum i källare.
  • Brännbara föremål får inte förvaras i förråd som bensin, gasol, bildäck mm.
  • I händelse av brand och rökfyllt trapphus ska du stanna i lägenheten med stängd dörr och påkalla uppmärksamhet från fönster och balkong för hjälp, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus det är förenat med livsfara.

Varje lägenhet, bostadsrätt som hyresrätt skall ha en fungerande brandvarnare.

I varje fastighet skall det finnas en brandvarnare i trapphus, källare och tvättstuga. Hjälp till att anmäla om dessa saknas eller inte fungerar till fastighetsskötaren i alla tvättstugor finns även en pulversläckare.

Vi rekommenderar att alla har en brandfilt och en brandsläckare hemma.

Vid brand ring genast 112! Mer information finns att läsa här.

Vattenskydd
Använd aquastop på diskmaskinens vattenslang.  Brunna VVS kan hjälpa dig att installera en sådan. Använd aldrig diskmaskinen eller tvättmaskinen när du inte är hemma! När diskmaskinen eller tvättmaskin inte används skall huvudbrytaren för vattnet vara i avstängt läge på kranen.

Under diskmaskin och kylskåp skall läckageskydd alltid användas. Arbete på vatten i lägenheten måste alltid utföras av godkänd entreprenör för vatten. Använd endast certifierade företag vid vvs arbeten för att din försäkring skall gälla vid en olycka.

Installera endast kranar i badrum och kök som tål och är godkända för vattentrycket i flerfamiljsbostadshus.

Inbrottskydd
Tillsammans kan vi hjälpas åt genom att hålla koll på våra fastigheter och personer som rör sig i dem och på vår mark. Fråga gärna om det är nåt du kan hjälpa till med om du ser en okänd i fastigheten. Rapportera trasiga lås, dörrar, portkoder till fastighetsskötare.