Förråd

Ditt förråd i källaren ska vara uppmärkt med ditt lägenhetsnummer, d.v.s. föreningens lägenhetsnummer (ej skatteverkets). Om det inte är uppmärkt korrekt ska du kontakta fastighetsskötaren för hjälp med detta. Du ska även ha ett kombinationslås på förrådet istället för nyckel, då föreningens entreprenörer kan behöva komma in i ditt förråd med kort varsel då många rör och avstängningsventiler sitter i förråden.

Överfulla förråd bidrar till en ökad brandrisk, töm och städa ditt förråd regelbundet. Självklart är det absolut förbjudet att ha brandfarliga vätskor och gasoltuber i ditt källarförråd.