Något är trasigt

Som bostadsrättsinnehavare står du själv för kostnaderna när någonting går sönder i din lägenhet, detta gäller även stopp i avlopp. Du kan ändå få hjälp av fastighetsskötaren men står då själv för eventuella kostnader.