Utfört Underhåll

Nedan finns en lista på allt utfört underhåll sedan 2004.

 • 2021 Stamspolning samtliga hus
 • 2020 Relining spillvattenledningar bottenplattor samtliga hus.
 • 2019 Reparation skorstenar.
 • 2018 Trädgårdsrenovering.
 • 2017 Rensning av ventilations kanaler samtliga hus med kartering.
 • 2017 OVK besiktning ventilation godkänd alla fastigheter.
 • 2017 Nya hissar i samtliga hus.
 • 2016 Avveckling av samtliga skyddsrum alla fastigheter.
 • 2016 Kontroll av rökluckor med service och rensning av dessa.
 • 2016 Nya tvättmaskiner i Brevvägen 5, 7 & 9.
 • 2016 Räcken till entréer och källare slipas och målas.
 • 2016 Nya parkeringsplatser.
 • 2016 Tilläggsisolering på alla vindar.
 • 2016 Nya 3-glas fönster i samtliga fastigheter, med bullerdämpande rutor och ventilation.
 • 2015 Entrétak slipas, oljas och målas på samtliga hus.
 • 2015 LED-belysning vid entréer.
 • 2015 Ny pump i undercentral för cirkulation av varmvatten.
 • 2015 Nya balkonger.
 • 2015 Sju parkeringsplatser uppförs på förenings mark.
 • 2014 Nya hängrännor till samtliga hus och med kompletterande fasadlagningar.
 • 2014 Ny LED-belysning trapphus Brevvägen 1, 3, 5.
 • 2013 Ny LED-belysning trapphus Brevvägen 7, 9.
 • 2013 Ommålning av trapphusen Brevvägen 1, 3, 5.
 • 2013 Ommålning av tvättstugor  Brevvägen 1, 3, 5.
 • 2013 Nya tvättmaskiner och torktumlare i samtliga tvättstugor.
 • 2013 Stamspolning av köks- och badrumsstammar i samtliga fastigheter.
 • 2012 Installation av portkoder.
 • 2011 Ny undercentral för fjärrvärme.
 • 2011 Byte av yttertak på samtliga fastigheter.
 • 2009 Stambyte och nya elstigar Brevvägen 1, 3, 5.
 • 2004 Renovering tvättstugor Brevvägen 7, 9.
 • 2004 Ommålning trapphus Brevvägen 7, 9.
 • 2004 Stambyte och nya elstigar Brevvägen 7, 9.