Nycklar

Vill du ha nycklar till lägenheten/porten/tvättstugan/cykelrum så kontaktar du Larm & Passerkontroll AB. Kontakta dem direkt på 070 593 56 17. Tappa inte sista nyckeln till porten då kan det bli svårt att få nya, se alltid till att ha tre uppsättningar med nycklar till porten – saknar du nycklar kopiera omgående genom att kontakta Larm & Passer! Du måste ta med en nyckel som går till din port för de ska kunna kopiera den.

Behöver du en bricka/tag till porten kontaktar du också larmopasser.se se till att du får fakturan hem till dig eller betalar i butiken. Var beredd på att visa upp lägenhetskontrakt.

OBS! Alla brickor/tags måste användas minst 1ggr per år i båda läsarna entre o källare annars slutar de att fungera automatiskt. Anteckna också alltid ner alla siffror på  amtliga nycklar och brickor, då blir det enklare att få nya av  låssmeden om du skulle tappa någon.