Entredörrar

Vid fel på portkod eller entré- eller källardörra  anmäler du detta till fastighetsskötaren.