Trädgård och städdagar

Har föreningen städdagar och vem städar fastigheterna?
Trädgården sköts av en trädgårdsmästare. Trapphus och tvättstuga städas av ett städföretag en gång varannan vecka. Föreningen anordnar ibland en städdag under höst eller vår. 

Jag är intresserad av att hjälpa till med trädgården?
Kontakta styrelsen om du vill ha tillgång till föreningens trädgårdsredskap – då kan du hjälpa till att rensa rabatter och plattor från ogräs m.m. när du har tid och möjlighet. Om du använder föreningens vattenutkastare på utsidan av husen så dra inte åt kranen för hårt när du stänger vattnet, då går kranen sönder.