Inspektionslucka badrum

Mycket viktigt! Om du har en inspektionslucka i väggen, antingen i köket eller i hallen, ska det finnas ett litet hål i väggen ca 10–30 cm under luckan. Om ledningarna i väggen börjar läcka så ska det rinna ut vatten genom hålet för att visa att en läcka finns. Samma hål skall finnas i väggen i badrummet där ledningarna går, ibland finns ingen inspektionslucka utan endast ett hål i badrummet. Ingen av dessa hål får sättas igen med spackel och färg eller silikon. Saknas hålet under inspektionsluckan kontakta fastighetsskötaren för åtgärd.