Värme

Element
Pröva först att lufta elementen. Elementnyckel finns att köpa på Clas Ohlson. Om det inte hjälper kontakta fastighetsskötaren för hjälp. Värmen regleras automatiskt via en sensor som känner av yttertemperaturen, när yttertemperaturen går ner under 10 grader så pumpar föreningens undercentral ut värme i elementen. Undercentralen är inställd på att pumpa ut värme vid olika yttertemperaturer, det kan ta ett tag innan alla får värme då hela systemet måste värmas upp. Maximal värme pumpas ut vid minusgrader. Se till att alla ventilationsluckor i källaren är stängda vintertid, be fastighetsskötaren kontrollera detta där du inte kommer in.