Kontakt

Medlemskapsansökningar och överlåtelsekontrakt

Ansökan om medlemskap och överlåtelsekontrakt skickas till: www.maklarservice.com

Leverantörsfakturor
Brf Brevlådan 3
NABO 18040, FE 258
105 69 Stockholm

Fastighetsrelaterade frågor (värme, ventilation, hissar, vatten, belysning i trapphus och källare m.m.) hänvisas direkt till fastighetsskötaren. Kontakt med fastighetsskötaren sker till tore@qvalitet.se och telefon 070 680 38 80.

Akuta fel bostad och fastighet efter kontorstid och helgdagar
Bravida Fastighetsjour Tel: 020 21 21 12. Observera att vid handhavandefel står inte föreningen för utryckningskostnaden.


Osäker på vilken adress du ska använda? Ring Nabo AB på 010 288 00 00.