El

Strömavbrott i lägenhet
Kontakta fastighetsskötaren så slipper föreningen eller du själv dyra jourutryckningar. Kolla dina säkringar och huvudströmbrytare i lägenheten först; fungerar det inte är det troligtvis din lägenhets huvudpropp som gått i fastighetens elcentral i källaren.

Strömavbrott i tvättstuga, hiss eller fastighet
Kontakta fastighetsskötaren så slipper vi dyra jourutryckningar. Oftast är det bara en propp som måste bytas i fastighetens elcentral i källaren.