Sophantering

Föreningens sopstation
Hushållssopor och annat sorterat slängs i den av föreningen ägda sopstationen framför Brevvägen 7. Andra stationer i området ägs av andra föreningar och fastighetsbolag. För grannsämjans skull ber vi er att endast använda vår egen station och likaså ska ingen annan än boende i Brf Brevlådan 3 använda vår station. 

Kompost
Kontakta fastighetsskötaren för att erhålla en nyckel till komposten. Obs! Du måste alltid använda en speciell kompostpåse som finns att köpa på Ica bea, släng inte mat direkt i komposten! Föreningens kompost är den framför brevvägen 7. Framför Frimärksvägen 11 hittar du andra sorteringskärl, till exempel batterier m.m.

Miljöstation
Närmaste miljöstation är Shell Bensinstation Grycksbovägen 79. De närmaste återvinningsstationerna finner du nedan.

Framför Frimärksvägen 11 finns batteriholkar.

Östberga återvinningsstation
Bussens väg 2, 122 41 Enskede

Högdalens återvinningsstation
Kvicksundsvägen 16, 124 59 Bandhagen